የWorkplace የአገልግሎት ደንቦች


በኩባንያ ወይም በሌላ ህጋዊ አካል ምትክ ወደ እነዚህ Workplace የመስመር ላይ ደንቦች (“ስምምነት”) እየገቡ መሆንዎን፣ እና ይህን አይነት አካል ከዚህ ስምምነት ጋር ለማያያዝ ሙሉ ስልጣን እንዳለዎት ዋስትና ሰጥተው ይወክላሉ። በተከታይ ማጣቀሻዎች “እርስዎ”፣ “የእርስዎ” ወይም “ደንበኛ” ማለት እንደዚህ አይነት አካል ማለት ነው።
ዋና የስራ ቦታዎ በዩኤስ ወይም በካናዳ ከሆነ፣ ይህ ስምምነት በእርስዎ እና በMeta Platforms, Inc. መካከል የሚደረግ ስምምነት ነው። አለበለዚያ፣ ይህ ስምምነት በእርስዎ እና በMeta Platforms አየርላንድ ሊሚትድ መካከል የሚደረግ ስምምነት ነው። ‹‹Meta››፣ ‹‹እኛን››፣ ‹‹እኛ›› እና ‹‹የእኛ›› የሚሉ ቃላት እንደ አስፈላጊነቱ Meta Platforms, Inc ወይም Meta Platforms አየርላንድ ሊሚትድ ለማለት ነው።
የሚከተሉት ደንቦች Workplace አጠቃቀምዎ ላይ ተፈጻሚ ይሆናሉ። የWorkplace ባህሪያት እና ተግባራት ሊለዋወጡ እንደሚችሉ እና በጊዜ ሂደት ሊቀየሩ እንደሚችሉ እውቅና ሰጥተዋል።
የተወሰኑ አቢይ ቃላት በክፍል 12 (ፍቺዎች) የተገለጹ ሲሆን ሌሎች ደግሞ በዚህ ስምምነት ውስጥ በአውድ ተገልጸዋል።
 1. የWorkplace አጠቃቀም
  1. የአጠቃቀም መብቶችዎ። በደንቡ የጊዜ ቆይታ፣ በዚህ ስምምነት መሰረት Workplaceን የማግኘት እና የመጠቀም የብቻ ያልሆነ፣ የማይተላለፍ፣ ንዑስ ፈቃድ የማይሰጥበት መብት አሎት። የWorkplace አጠቃቀም መለያዎችን ለሚያነቁላቸው ተጠቃሚዎች (የሚመለከተው ሲሆን አጋር ድርጅቶችዎን ጨምሮ) የተገደበ ነው፣ እና እርስዎ ለሁሉም ተጠቃሚዎች እና ለዚህ ስምምነት ያለባቸውን ተገዢነት እና ለWorkplace ያላቸውን መዳረሻ እና አጠቃቀም በተመለከተ ሀላፊነት አለብዎት። ግልፅ ለማድረግ፣ Workplace እንደ አገልግሎት የሚቀርበው ለእርስዎ እንጂ በግል ለተጠቃሚዎች አይደለም።
  2. መለያዎች የእርስዎ የምዝገባ እና የአስተዳዳሪ መለያ መረጃ ትክክለኛ፣ የተሟላ እና ወቅታዊ መሆን አለበት። የተጠቃሚ መለያዎች ለግለሰብ ተጠቃሚዎች ናቸው እናም ሊጋሩ ወይም ሊተላለፉ አይችሉም። ሁሉንም የመግቢያ ዝርዝሮች በሚስጥር መያዝ አለብዎ እና ምንም አይነት ያልተፈቀደ የመለያዎችዎ ወይም የመግቢያ ዝርዝሮችዎ አጠቃቀም ካገኙ ለMeta ወዲያውኑ ለማሳወቅ መስማማት አለብዎ።
  3. ክልከላዎች (ሀ) ማንኛውንም ሶስተኛ ወገን በመወከል Workplaceን መጠቀም ወይም ማከራየት፣ በሊዝ ማከራየት፣ Workplaceን መጠቀም፣ እዚህ ከተፈቀደላቸው ተጠቃሚዎች በስተቀር ለሌላ ሶስተኛ ወገን መዳረሻ መስጠት ወይም ለWorkplace ንኡስፍቃድ መስጠት፤ (ለ) መሐንዲስ መቀልበስ፣ ማሰባሰብ፣ መበተን ወይም በሌላ መንገድ አግባብ ባለው ሕግ በግልጽ ከተፈቀደው መጠን በስተቀር (ከዚያም ለMeta በቅድሚያ ማሳወቂያ ሲሰጥ) ካልሆነ በስተቀር የWorkplaceን የምንጭ ኮድ ለማግኘት መፈለግ፤ (ሐ) የWorkplace መነሻ ሥራዎችን መቅዳት፣ ማሻሻል ወይም መፍጠር፤ (መ) በWorkplace ውስጥ ያሉትን የባለቤትነት ወይም ሌሎች ማስታወቂያዎችን ማስወገድ፣ ማሻሻል ወይም መደበቅ፤ ወይም (ሠ) የWorkplaceን አፈጻጸም በተመለከተ ቴክኒካዊ መረጃዎችን በይፋ ማሰራጨት አይችሉም (እና ለማንም አይፈቅዱም)።
  4. ቅንብር። የእርስዎ Workplace instance በሚዘጋጅበት ጊዜ፣ የእርስዎን Workplace instance የማስተዳደር ሃላፊነት ያላቸው አንድ ወይም ከዚያ በላይ ተጠቃሚ(ዎች)ን የWorkplace ማህበረሰብዎ የስርዓት አስተዳዳሪ(ዎች) አድርገው ይሾማሉ። ለእርስዎ Workplace instance በማንኛውም ጊዜ ቢያንስ አንድ ንቁ የስርዓት አስተዳዳሪ እንዳለዎት ማረጋገጥ አለብዎት።
  5. Workplace API። የWorkplace አጠቃቀምዎን የሚያሟሉ አገልግሎቶችን እና መተግበሪያዎችን ለማዳበር እና ለመጠቀም በውሉ የቆይታ ጊዜ Meta አንድ ወይም ከዚያ በላይ Workplace API(s) ሊያቀርብልዎ ይችላል። በእርስዎ፣ በተጠቃሚዎችዎ ወይም በእርስዎ ምትክ በሚጠቀም ማንኛውም የሶስተኛ ወገን የሚፈጸም ማንኛውም የWorkplace API(s) አጠቃቀም የሚተዳደረው በWorkplace የመሠረተ ስርአት ደንቦች ተተግባሪ ድንጋጌዎች ነው፣ በአሁኑ ጊዜ በሜታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እንደተሻሻለው workplace.com/legal/WorkplacePlatformPolicy ላይ ይገኛል።
  6. ድጋፍ በWorkplace የአስተዳዳሪ ፓነል ("ቀጥታ የድጋፍ ቻናል") ውስጥ ባለው ቀጥተኛ የድጋፍ ትር በኩል የWorkplace ድጋፍ እንሰጥዎታለን። በቀጥታ የድጋፍ ቻናል (“የድጋፍ ትኬት”) በኩል ትኬት በማሳደግ ጥያቄን ለመፍታት ወይም Workplaceን በሚመለከት ችግርን ሪፖርት ለማድረግ የድጋፍ ጥያቄ ማቅረብ ይችላሉ። የድጋፍ ትኬትዎ በቀጥታ የድጋፍ ቻናል በኩል በትክክል መጨመሩን የኢሜይል ማረጋገጫ ከደረስዎ ጊዜ ጀምሮ ለእያንዳንዱ የድጋፍ ትኬት የመጀመሪያ ምላሽ በ24 ሰዓታት ውስጥ እንሰጣለን።
 2. የእርስዎ ውሂብ እና ግዴታዎች
  1. የእርስዎ ውሂብ በዚህ ስምምነት ስር፦
   1. በውሂብዎ ውስጥ እና ለውሂብዎ ሁሉንም መብት፣ ርዕስ እና ፍላጎት (የአእምሮ ንብረት መብቶችን ጨምሮ) ይዘው ያቆያሉ።
   2. በውሉ የቆይታ ጊዜ፣ በዚህ ስምምነት መሰረት ለMeta ልዩ ያልሆነ፣ አለምአቀፍ፣ ከሮያሊቲ-ነጻ፣ ሙሉ ክፍያ የተከፈለበት የእርስዎን ውሂብ Workplace (እና ተዛማጅ ድጋፍን) ለእርስዎ ለመስጠት ብቸኛ ዓላማ የመጠቀም መብት ይሰጡታል፤ እና
   3. Meta ውሂብ አሰናጅ መሆኑን እና እርስዎ የውሂብዎ ተቆጣጣሪ እንደሆኑ እውቅና ሰጥተዋል፣ እናም በዚህ ስምምነት ውስጥ በመግባት በዚህ ስምምነት ውስጥ ለተገለጹት ዓላማዎች እና በዚህ ስምምነት መሠረት (የውሂብ ማሰናጃ አባሪን ጨምሮ) Meta እርስዎን ወክሎ ውሂብዎን እንዲያስኬድ ትእዛዝ ይሰጣሉ።
  2. የእርስዎ ግዴታዎች። እርስዎ፣ (ሀ) ለውሂብዎ ትክክለኛነት እና ይዘት እርስዎ ብቻ ተጠያቂ መሆንዎን፤ (ለ) በዚህ ስምምነት ውስጥ እንደታሰበው የእርስዎን ውሂብ መሰብሰብ እና መጠቀምን ለመፍቀድ ከተጠቃሚዎችዎ እና ከማንኛውም የሚመለከታቸው ሶስተኛ ወገኖች በህግ የሚፈለጉትን ሁሉንም አስፈላጊ መብቶች እና ስምምነቶች ለማግኘት፤ እና (ሐ) የእርስዎን ውሂብ እና አጠቃቀሙን ጨምሮ የWorkplace አጠቃቀምዎ የአእምሮአዊ ንብረት፣ የግላዊነት ወይም የማስታወቂያ መብቶችን ጨምሮ ማንኛውንም ህጎች ወይም የሶስተኛ ወገን መብቶችን እንደማይጥስ ተስማምተዋል። የትኛውም የእርስዎ ውሂብ ይህን ክፍል 2 በመጣስ ከገባ ወይም ጥቅም ላይ ከዋለ፣ ወዲያውኑ ከWorkplace ለማስወገድ ተስማምተዋል። ውሂብዎን ለተጠቃሚዎች ወይም ለማንኛቸውም ሶስተኛ ወገኖች ለማጋራት ለሚደረገው ውሳኔ እርስዎ ብቻ ኃላፊነቱን ይወስዳሉ፣ እና Meta እርስዎ ወይም ተጠቃሚዎችዎ እንዲገኝ ባደረጉላቸው ሰዎች የሚፈጸም ውሂብዎን መጠቀም፣ ማግኘት፣ መለወጥ፣ ማሰራጨት ወይም መሰረዝ ኃላፊነቱን አይወስድም።
  3. የተከለከለ ውሂብ። በሚመለከታቸው ህጎች እና/ወይም ደንብ ("የተከለከለ መረጃ") መሰረት ለመጠበቅ እና/ወይም በስርጭት ላይ ገደቦች ተገዢ የሆነ ምንም አይነት መረጃ ወይም ውሂብ ለWorkplace ላለማስገባት ተስማምተዋል። ከጤና መረጃ ጋር በተያያዘ፣ Meta የንግድ ተባባሪ ወይም ንዑስ ተቋራጭ አለመሆኑን (እነዚህ ውሎች በጤና መድን እና ተጠያቂነት ህግ ("HIPAA") ውስጥ እንደተገለጹት) እና Workplace የHIPAA ህግ ተገዥ አለመሆኑን አምነዋል። በዚህ ተቃራኒ የሆነ ነገር ቢኖርም፣ Meta በዚህ ስምምነት ለተከለከለ መረጃ ምንም አይነት ተጠያቂነት አይኖረውም።
  4. ካሳ በዚህ ክፍል 2 ጥሰትዎ ወይም በተከሰሱበት ጥሰት ወይም በሌላ መልኩ ከውሂብዎ፣ ከፖሊሲዎ ወይም ይህንን ስምምነት ከሚጥስ የWorkplace አጠቃቀምዎ ጋር በተዛመደ ከሚነሱ ከማናቸውም የይገባኛል ጥያቄዎች (ከሶስተኛ ወገኖች እና/ወይም ተጠቃሚዎች)፣ ወጪዎች፣ ጉዳቶች፣ እዳዎች እና ወጭዎች (ምክንያታዊ የሆኑ የጠበቃ ክፍያዎችን ጨምሮ) Metaን (እና አጋሮቹን እና የየራሳቸውን ዳይሬክተሮች፣ የቢሮ ሃላፊዎች፣ ሰራተኞች፣ ወኪሎች እና ተወካዮች) ይከላከላሉ፣ ይክሳሉ እና ከጉዳት ይጠብቃሉ። Meta እንደዚህ አይነት የይገባኛል ጥያቄን ለመከላከል እና ለመፍታት በራሱ አማካሪ እና በራሱ ወጪ ሊሳተፍ ይችላል። የይገባኛል ጥያቄን አፈታቱ Meta ማንኛውንም እርምጃ እንዲወስድ፣ ምንም አይነት እርምጃ ከመውሰድ እንዲታቀብ ወይም ማንኛውንም ተጠያቂነት እንዲቀበል የሚያስገድድ ከሆነ ያለ Meta የጽሁፍ ፍቃድ ማንኛውንም የይገባኛል ጥያቄ መፍታት የለብዎትም።
  5. ምትኬዎች እና የውሂብ መሰረዝ። Meta የማህደር ማከማቻ አገልግሎት አይሰጥም፣ እና የውሂብዎ ምትኬዎችን የመፍጠር ሃላፊነት ያለብዎት እርስዎ ብቻ ኖት። በማንኛውም የደንቡ ቆይታ ጊዜ የተጠቃሚ ይዘትን ያካተተ ውሂብዎን በWorkplace የስርዓት አስተዳዳሪ ተግባር በኩል መሰረዝ ይችላሉ።
  6. ድምር ውሂብ በዚህ ስምምነት መሰረት፣ ከእርስዎ Workplace አጠቃቀም የተገኘ የተቀናጀ ስታቲስቲካዊ እና ትንተናዊ መረጃን ("የድምር ውሂብ") ልንፈጥር እንችላለን፣ ነገር ግን እንዲህ ያለው ድምር ውሂብ የእርስዎን ውሂብ ወይም ማንኛውንም የግል ውሂብ አያካትትም።
 3. የመረጃ ደህንነት
  1. የእርስዎ ውሂብ ደህንነት በውሂብ ደህንነት አባሪ እንደተገለጸው በእጃችን የሚገኘውን ውሂብዎን ካልተፈቀደ መዳረሻ፣ ለውጥ፣ ይፋ ማድረግ ወይም ከማበላሸት ለመጠበቅ የተነደፉ ተገቢ ቴክኒካዊ፣ ድርጅታዊ እና የደህንነት እርምጃዎችን እንጠቀማለን።
  2. ህጋዊ መግለጫዎች እና የሶስተኛ ወገን ጥያቄዎች። የእርስዎን ውሂብ በተመለከተ እንደ ተቆጣጣሪዎች፣ ተጠቃሚዎች ወይም የህግ አስከባሪ ኤጀንሲ ("የሶስተኛ ወገን ጥያቄዎች") ላሉ ለሶስተኛ ወገን ጥያቄዎች ምላሽ የመስጠት ኃላፊነት አለብዎት፣ ነገር ግን ለሶስተኛ ወገን ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት Meta ባለበት የህግ ተጠያቂነት የእርስዎን ውሂብ ሊገልጽ እንደሚችል ተረድተዋል። እንደዚህ ባሉ ሁኔታዎች ውስጥ፣ በህግ በተፈቀደው መጠን እና በሶስተኛ ወገን ጥያቄ ደንቦች፣ (ሀ) የሶስተኛ ወገን ጥያቄ እንደደረሰን ለማሳወቅ እና ሶስተኛ ወገን እንዲያነጋግርዎት እና ለ) በእርስዎ ወጪ የሶስተኛ ወገን ጥያቄን ለመቃወም የሚያደረጉትን ጥረት በተመለከተ ያቀረቡትን ምክንያታዊ ጥያቄዎች ለማክበር ምክንያታዊ ጥረት እናደርጋለን። በመጀመሪያ ለሶስተኛ ወገን ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት የተፈለገውን መረጃ ለማግኘት በራስዎ ይፈልጋሉ፣ እና እንደዚህ ያለውን መረጃ በምክንያታዊነት ማግኘት ካልቻሉ ብቻ ያገኙናል።
 4. ክፍያ
  1. ክፍያዎች በተፈረመ የጽሁፍ ሰነድ ውስጥ ተቃራኒ ስምምነት ካልሆነ በስተቀር በክፍል 4.ረ (ነጻ ሙከራ) ላይ እንደተገለጸው ለማንኛውም የነጻ የሙከራ ጊዜ ተገዢ ሆኖ ለWorkplace አጠቃቀምዎ ለMeta መደበኛ የWorkplace ተመኖች (በአሁኑ ጊዜ እዚህ ይገኛል፦ https://www.workplace.com/pricing) ለመክፈል ተስማምተዋል። በሌላ መልኩ በምርት ውስጥ ካልተገለጸ፣ ወይም በሌላ መልኩ በተፈረመ የጽሁፍ ሰነድ ስምምነት ላይ ካልተደረሰ በስተቀር፣ በዚህ ስምምነት ስር ያሉ ሁሉም ክፍያዎች የሚከፈሉት በUSD ነው። በክፍል 4.ለ መሰረት ሁሉም ክፍያዎች በእርስዎ የመክፈያ ዘዴ መሰረት ሙሉ በሙሉ ይፈጸማሉ። ማንኛውም ዘግይቶ የሚከፈል ክፍያ በወር ከሚከፈለው መጠን 1.5% የሚደርስ የአገልግሎት ክፍያ ወይም በሕግ ከሚፈቀደው ከፍተኛ መጠን አነስተኛ ለሆነው ተገዥ ይሆናል።
  2. የክፍያ ዘዴ ወደዚህ ስምምነት ሲገቡ ከሁለት የክፍያ ምድቦች በአንዱ ስር ክፍያዎችን ለመፍታት ተስማምተዋል፦ (i) የክፍያ ካርድ ደንበኛ (በቀጥታ የሚከፍሉ ወይም በሶስተኛ ወገን የክፍያ መድረክ) ወይም (ii) የክፍያ መጠየቂያ ደረሰኝ ደንበኛ፣ በMeta ውሳኔ እንደተገለጸው። የክፍያ ካርድ ደንበኞች (በMeta ብቸኛ ውሳኔ) እንደ የተጠቃሚዎች ብዛት እና ለብድር ብቁነት በመሳሰሉት ሁኔታዎች ላይ ተመስርተው ደረሰኝ የተቆረጠላቸው ደንበኞች ሊሆኑ ይችላሉ (እንዲሁም በተቃራኒው)፣ ነገር ግን በማንኛውም ጊዜ.Meta እርስዎን እንደ የክፍያ ካርድ ደንበኛ ወይም የክፍያ መጠየቂያ ደረሰኝ ደንበኛ በድጋሚ የመመደብ መብቱ የተጠበቀ ነው።
   1. የክፍያ ካርድ ደንበኞች የክፍያ ካርድ ደንበኞች ለWorkplace አጠቃቀም በተመደበላቸው የክፍያ ካርድ እንዲከፍሉ ይደረጋሉ።
   2. የክፍያ መጠየቂያ ደረሰኝ ደንበኞች በተፈረመ የጽሁፍ ሰነድ ስምምነት ላይ ካልተደረሰ በስተቀር የክፍያ መጠየቂያ ደረሰኝ ደንበኞች የክሬዲት መስመር በMeta ይራዘማሉ እና በየወሩ ደረሰኞች ይሰጣሉ። እንደ ክፍያ መጠየቂያ ደረሰኝ ደንበኛ ከተመደቡ፣ በዚህ ስምምነት መሠረት የሚከፈሉትን ክፍያዎች በሙሉ፣ በእኛ እንደተገለጸው ሙሉ እና የተጣራ ገንዘቦች ከደረሰኝ ቀን ጀምሮ ባሉት 30 ቀናት ውስጥ ይከፍላሉ።
   3. በዚህ ስምምነት መቀበል ጊዜ ወይም ከዚያ በኋላ በማንኛውም ጊዜ የእርስዎን የንግድ ብድር ሪፖርት ከክሬዲት ቢሮ እንድናገኝ ተስማምተዋል።
  3. ግብሮች። ሁሉም ክፍያዎች የተገለጹት ማንኛውም የሚመለከታቸውን ግብሮች ሳያካትቱ ነው፣ እና በMeta ገቢ ላይ ከተመስርቱ ግብሮች በስተቀር በዚህ ስምምነት ስር ከሚደረጉ ግብይቶች ጋር የተያያዙ ማንኛውንም የአገር ውስጥም ሆነ የውጭ የሽያጭ፣ የመጠቀም፣ GST፣ የተጨማሪ እሴት፣ የዊዝሆልዲንግ ወይም ተመሳሳይ ግብሮችን ወይም ቀረጥ መክፈል እና መሸከም ይጠበቅብዎታል። በዚህ ውል መሠረት ያለ ምንም ማቋረጫ፣ የይገባኛል ጥያቄ፣ ተቀናሽ ወይም ክልከላ ሁሉንም መጠኖች ሙሉ በሙሉ ይከፍላሉ። በዚህ ውል መሠረት የሚፈጽሙት ማንኛውም ክፍያ ላይ ተቀናሽ የሚፈፀም ከሆነ ተገቢውን ክፍያ አግባብ ላለው የግብር ባለሥልጣኖች የመክፈል ኃላፊነት አለቦት እና እንደዚህ ያሉ ታክሶችን ለትክክለኛው የመንግስት ባለስልጣን ወይም ኤጀንሲ በወቅቱ ባለማስተላለፍ ምክንያት ለሚፈጠሩ ወለዶች፣ ቅጣቶች፣ ወይም ተመሳሳይ እዳዎች በገንዘብ ተጠያቂ ይሆናሉ። በዚህ ስምምነት ውስጥ በተዘረዘረው የሂሳብ መክፈያ አድራሻ ወይም በሌላ መልኩ በጽሁፍ የቀረበልን አድራሻ Workplaceን እያገኙ እና እየተጠቀሙ መሆንዎን እውቅና ሰጥተው ተቀብለዋል እና አድራሻው ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ከሆነ በሂሳብ መክፈያ አድራሻዎ መገኛ ቦታ ላይ በመመስረት የሚመለከተውን የአሜሪካ የሽያጭ/የአጠቃቀም ግብር እናስከፍልዎታለን። የዩኤስ መንግስት የግብር ባለስልጣን Meta ከእርስዎ ግብር መሰብሰብ ነበረበት ብሎ ካረጋገጠ እና እንደዚህ አይነት ግብሮችን በቀጥታ ለመንግስት ከከፈሉ፣ ታክሱ መከፈሉን (ለዚህ የግብር ባለስልጣን እርካታ) የMeta የጽሁፍ ጥያቄ በቀረበ በሰላሳ (30) ቀናት ውስጥ ማረጋገጫ ለመስጠት ተስማምተዋል። ለማንኛውም ዝቅተኛ ክፍያ ወይም ማንኛውንም ግብር፣ ቅጣት እና ወለድ ላለመክፈልዎ እኛን ለመካስ ተስማምተዋል።
  4. እገዳ በዚህ ስምምነት ስር ያሉ ሌሎች መብቶቻችንን ሳይነኩ፣ ምንም አይነት ክፍያ እስከመጨረሻው ቀን ካልከፈሉ፣ ሙሉ በሙሉ ክፍያ እስኪፈፀም ድረስ ሁሉንም ወይም በከፊል የWorkplace አገልግሎቶችን (የአገልግሎቶች ክፍያን መዳረሻ ጨምሮ) ልናግድ እንችላለን።
  5. Workplaceን ለበጎ ምግባር በነጻ መጠቀም ክፍል 4.ሀ እንዳለ ሆኖ፣ በWorkplace ለበጎ ምግባር ፕሮግራም በነጻ ለማግኘት ካመለከቱ እና Meta በMeta ፖሊሲዎች (በአሁኑ ጊዜ https://work.workplace.com/help/work/142977843114744 ላይ ተጠቅሷል) መሰረት ብቁ መሆንዎን ከወሰነ እኛ በነዚህ ፖሊሲዎች መሰረት Workplaceን ከክፍያ ነጻ እንሰጥዎታለን። በፖሊሲዎቻችን ለውጥ ምክንያት ከእንግዲህ ወዲህ ለነፃ መዳረሻ ብቁ ካልሆኑ፣ ይህን ማሳወቂያ Meta ከሶስት (3) ወራት በፊት ይሰጥዎታል ከዚያን ከእንዲህ አይነቱ ማሳወቂያ በኋላ ክፍል 4.ሀ ተፈጻሚ ይሆናል።
  6. ነጻ ለሙከራ Meta በራሱ ውሳኔ ለተወሰነ ጊዜ ነፃ የWorkplace የሙከራ ጊዜ ሊሰጥዎት ይችላል፣ ነፃ ሙከራው የሚቆይበት ጊዜ በMeta ብቻ የሚወሰን ይሆናል እና በእርስዎ Workplace የአስተዳዳሪ ፓነል በኩል ይነገርዎታል። ከእንደዚህ ያለ የነጻ ሙከራ መጨረሻ ክፍል 4.ሀ (ክፍያዎች) ተግባራዊ ይሆናል።
 5. ምስጢራዊነት
  1. ግዴታዎች እያንዳንዱ ተዋዋይ ወገን ከዚህ ስምምነት ጋር በተያያዘ ከሌላኛው አካል የሚያገኛቸው የንግድ፣ የቴክኒክ እና የፋይናንስ መረጃዎች ሁሉ (እንደ “ተቀባይ አካል”) የሌላኛው አካል (“መረጃ ሰጪ አካል”) ሚስጥራዊ ንብረት (“ምስጢራዊ መረጃ”) እንደሆኑ ይስማማል፣ ይህም ይፋ በሚደረግበት ጊዜ ሚስጥራዊ ወይም የባለቤትነት መብት ያለው እንደሆነ ከተገለጸ ወይም በተቀባዩ አካል በተገለፀው መረጃ ባህሪ እና በገለጻው ዙሪያ ባሉ ሁኔታዎች ምክንያት ሚስጥራዊ ወይም የባለቤትነት መብት ያለው እንደሆነ የታወቀ እደሆነ ነው። በዚህ ውስጥ በግልጽ ከተፈቀደው በስተቀር፣ ተቀባዩ አካል (1) በምስጢር ይያዛል እና ማንኛውንም ሚስጥራዊ መረጃ ለሶስተኛ ወገኖች አይሰጥም እና (2) ሚስጥራዊ መረጃን ግዴታውን ከመወጣት እና በዚህ ስምምነት ስር ያሉትን መብቶች ከመጠቀም ውጭ ለሌላ ዓላማ አይጠቀምም። በዚህ ክፍል 5 ላይ እንደተገለጸው የመረጃ ሰጪውን አካል ሚስጥራዊ መረጃ ከመጠበቅ ባልተናነሰ የሚስጢራዊነት ግዴታዎች እስካልተገደዱ ድረስ እና ተቀባዩ አካል በዚህ ክፍል 5 የተመለከተውን ማንኛውም ሰው ለማክበር ሀላፊነቱን እስከወሰደ ድረስ ተቀባዩ አካል ሚስጥራዊ መረጃን ለሰራተኞቹ፣ ተወካዮቹ፣ ኮንትራክተሮቹ እና ሌሎች ተወካዮቹ ህጋዊ የማወቅ ፍላጎት ላላቸው ተወካዮች (ለMeta፣ ተባባሪዎቹ እና በክፍል 11.በ የተመለከቱትን ንዑስ ተቋራጮችን ጨምሮ) ሊሰጥ ይችላል።
  2. ልዩ ሁኔታዎች። የተቀባዩ አካል የሚስጢራዊነት ግዴታዎች ተቀባዩ አካል ሊመዘግብ በሚችለው በሚከተሉት መረጃ ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም፦ (ሀ) ሚስጥራዊ መረጃው ከመድረሱ በፊት በእጁ ውስጥ የነበረ ወይም የሚያውቀው ከሆነ፤ (ለ) የተቀባዩ አካል ባልሆነ ጥፋት ምክንያት የሕዝብ ዕውቀት የነበረ ወይም የሆነ፤ (ሐ) ማንኛውንም የምስጢርነት ግዴታ ሳይጥስ በተቀባዩ አካል ከሦስተኛ ወገን የተገኘ ሲሆን፤ ወይም (መ) እንደዚህ ያለ መረጃ የማግኘት ዕድል በሌላቸው በተቀባዩ አካል ሠራተኞች ራሱን ችሎ የተዘጋጀ ከሆነ። (በህግ ካልተከለከለ በስተቀር) ተቀባዩ አካል አስቀድሞ ለመረጃ ሰጪው አካል የሚያሳውቅ እስከሆነ እና ሚስጥራዊነትን ለማግኘት በሚደረገው ጥረት ሁሉ የሚተባበር እስከሆነ ድረስ ተቀባዩ አካል በህግ ወይም በፍርድ ቤት ትዕዛዝ በሚፈለገው መጠን መረጃ ይፋ ማድረግ ይችላል።
  3. የማዘዣ እፎይታ። ተቀባዩ አካል ይህን ክፍል 5 በመጣስ ሚስጥራዊ መረጃን መጠቀም ወይም መግለጽ ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርስ እንደሚችል ያውቃል ይህም ጉዳት ብቻውን በቂ መፍትሄ ሊሆን አይችልም፣ እና ስለዚህ በተቀባዩ አካል እንደዚህ አይነት ዛቻ ወይም ተጨባጭ አጠቃቀም ወይም ይፋ ሲደረግ መረጃ ሰጪው አካል በህግ ካሉት ሌሎች መፍትሄዎች በተጨማሪ ተገቢውን ፍትሃዊ እፎይታ የመጠየቅ መብት ይኖረዋል።
 6. የአእምሮ ንብረት ፈጠራ መብቶች
  1. Meta ባለንብረትነት ይህ Workplaceን የማግኘት እና የመጠቀም ስምምነት ነው፣ እና ምንም አይነት የባለቤትነት መብቶች ለደንበኛው አልተላለፉም። Meta እና ፍቃድ ሰጪዎቹ በWorkplace እና በWorkplace፣ አጠቃላይ ውሂብ፣ በግብረመልስዎ ላይ የተመሰረተ (ከዚህ በታች የተገለጸው) ጨምሮ በMeta ወይም በMeta ስም የተፈጠሩ ማንኛውም እና ሁሉም ተዛማጅ ቴክኖሎጂዎች እና ማንኛቸውም ተያያዥ ስራዎች፣ ማስተካከያዎች ወይም ማሻሻያዎች ሁሉንም መብቶች፣ ባለቤትነት እና ፍላጎት (ሁሉንም የአእምሮአዊ ንብረት መብቶችን ጨምሮ) ያቆያሉ። በዚህ ስምምነት ውስጥ በግልጽ ከተቀመጠው በስተቀር ምንም አይነት መብት አልተሰጠዎትም።
  2. ግብረመልስ አስተያየቶችን ፣ ጥያቄዎችን ፣ ጥቆማዎችን ፣ ጉዳዮችን ወይም ሌሎች ግብረመልሶችን ከWorkplace አጠቃቀምዎ ወይም ከAPI ወይም ከሌሎች ምርቶቻችን ወይም አገልግሎቶቻችን ጋር የሚዛመዱ ግብረመልሶችን ካቀረቡ (“ግብረመልስ”)፣ እንዲህ አይነቶቹን ግብረመልሶች ከማንኛውም ምርቶቻችን ወይም አገልግሎቶች ወይም የእኛ ተባባሪዎች ጋር በተገናኘ ያለ ግዴታ ወይም ካሳ በነፃነት ልንጠቀምባቸው እንችላለን። ።
 7. ማሳሰቢያ
  Meta ማንኛውንም እና ሁሉንም ዋስትናዎች እና ውክልናዎች፣ መግለጫዎች፣ የተዘበራረቁ ወይም ህጋዊ ፣ ማንኛውንም የሸቀጦች ዋስትናዎችን፣ ለተወሰነ ዓላማ የአካል ብቃት፣ አግባብነት የሌለውን ጉዳይን ጨምሮ በግልፅ ውድቅ ያደርጋል። Workplace የማይቋረጥ ወይም ከስህተት ነፃ እንደሚሆን ዋስትና አንሰጥም። ሶስተኛ ወገኖች Workplace አጠቃቀምዎን የሚያሟሉ አገልግሎቶችን እና መተግበሪያዎችን እንዲገነቡ እና ተደራሽ እንዲያደርጉ ልንፈቅድ እንችላለን ወይም Workplaceን ከሌሎች አገልግሎቶች እና መተግበሪያዎች ጋር እንዲዋሃድ ልንፈቅድ እንችላለን። ከWorkplace ጋር በተገናኘ ለመጠቀም ለመረጧቸው ለማናቸውም አገልግሎቶች ወይም መተግበሪያዎች Meta ተጠያቂ አይሆንም። የእንደዚህ አይነት አገልግሎቶች ወይም መተግበሪያዎች አጠቃቀምዎ ደንቦች እና ፖሊሲዎች የተለዩ ናቸው እና ማንኛውም አጠቃቀም በራስዎ ሃላፊነት መሆኑን አምነው ተስማምተዋል።
 8. የተጠያቂነት ገደቦች
  1. ከተለዩ የይገባኛል ጥያቄዎች በስተቀር (ከዚህ በታች የተገለጹ)
   1. ቀደም ብሎ እንደዚህ አይነት ጉዳቶች ሊኖሩ እንደሚችሉ ቢታወቅም የትኛውም ወገን ለአጠቃቀም ማጣት፣ ለጠፋ ወይም ለተሳሳተ መረጃ፣ የንግድ ሥራ መቋረጥ፣ የመዘግየት ወጪዎች ወይም ቀጥተኛ ያልሆኑ፣ ወይም ለማንኛውም ዓይነት ጉዳት (የታጡ ትርፎችን ጨምሮ) ለሚያስከትሉት ጉዳቶች፣ ለጠፋ ወይም ለተሳሳተ መረጃ (ቸልተኝነትን ጨምሮ)፣ ጥብቅ ተጠያቂ አይሆንም። እና
   2. በሁለቱም ወገኖች ላይ ያለው ሙሉ ተጠያቂነት በዚህ ስምምነት ውስጥ በነበሩት ቀዳሚ አስራ ሁለት (12) ወራት ጊዜ ውስጥ በደንበኛ የተከፈለውን ወይም የሚከፍለውን መጠን አያልፍም ወይም በእንደዚህ አይነት ጊዜ ምንም ክፍያዎች ካልተከፈሉ ወይም የሚከፈሉ ካልሆነ አስር ሺህ ዶላር (10,000 ዶላር)።
  2. ለዚህ ክፍል 8 ዓላማዎች “ያልተካተቱ የይገባኛል ጥያቄዎች” ማለት፦ (ሀ) ከክፍል 2 (የእርስዎ ውሂብ እና ግዴታዎችዎ) የሚመነጭ የደንበኛ ተጠያቂነት፤ እና (ለ) ከውሂብዎ ጋር የተያያዙ የይገባኛል ጥያቄዎችን ሳያካትት የተዋዋይ ወገኖች በክፍል 5 (ምስጢራዊነት) ያሉትን ግዴታዎች መጣስ ነው።
  3. በዚህ ክፍል 8 ውስጥ ያሉት ገደቦች በዚህ ስምምነት ውስጥ የተገለጹ ማናቸውም ውሱን መፍትሄዎች አስፈላጊው ዓላማውን ያላሟሉ ሆነው ቢገኙም ተፈጻሚ ይሆናሉ እና ተዋዋይ ወገኖች የትኛውም ተዋዋይ ወገኖች ሊገደብ በማይችል ወይም በሕግ የተገለሉ ለማንኛውም ነገር ተጠያቂነታቸውን እንደማይገድቡ ወይም እንደማይጨምሩ ይስማማሉ። የWorkplace አቅርቦታችን በዚህ ስምምነት ውስጥ በተደነገገው መሰረት የእኛ ተጠያቂነት የተገደበ ነው በሚል ግምት ላይ የተመሰረተ መሆኑን አምነው ተቀብለዋል።
 9. የጊዜ ቆይታና መቋረጥ
  1. የጊዜ ቆይታ ይህ ስምምነት መጀመሪያ Workplaceዎን ባገኙበት ቀን ይጀምራል እና በዚህ ውስጥ በተፈቀደው መሰረት ("የጊዜ ቆይታ"ው) እስከሚቋረጥ ድረስ ይቀጥላል።
  2. ለአመቺነት መቋረጥ በውሂብ ማሰናጃ አባሪው አንቀጽ 2. መ ላይ ያለዎት የማቋረጫ መብቶች እንደተጠበቁ ሆነው፣ አስተዳዳሪዎ በምርቱ ውስጥ Workplaceን እንዲሰርዙ በመረጡት የሰላሳ (30) ቀናት የቅድሚያ ማስታወቂያ ለMeta በመስጠት በማንኛውም ጊዜ፣ ያለምክንያት ወይም በማንኛውም ምክንያት ይህንን ስምምነት ማቋረጥ ይችላሉ። እንዲሁም Meta ይህን ስምምነት በማንኛውም ጊዜ፣ ያለ ምክንያት ወይም በማንኛውም ምክንያት፣ የሰላሳ (30) ቀናት የቅድሚያ ማስታወቂያ ለእርስዎ በመስጠት ሊያቋርጥ ይችላል።
  3. Meta መቋረጥ እና እገዳ Meta ለእርስዎ ምክንያታዊ በሆነ ማስታወቂያ አሳውቆ ይህንን ስምምነት የማቋረጥ ወይም ይህን ስምምነት ከጣሱ ወይም ይህን መሰል እርምጃ በWorkplace ደህንነት፣ መረጋጋት፣ ተገኝነት ወይም ታማኝነት ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ለማድረግ አስፈላጊ ሆኖ ካገኘነው የእርስዎን ወደ Workplace መዳረሻ ወዲያውኑ የማገድ መብት አለው።
  4. የእርስዎ ውሂብ መሰረዝ Meta ከማንኛውም የዚህ ስምምነት መቋረጥ በኋላ ወዲያውኑ የእርስዎን ውሂብ ይሰርዛል፣ ነገር ግን የተሰረዘ ይዘት ስረዛ በሚደረግበት ጊዜ በመጠባበቂያ ቅጂዎች ውስጥ ለተወሰነ ጊዜ ሊቆይ እንደሚችል ይገንዘቡ። በክፍል 2.ሠ ላይ እንደተገለጸው፣ ለራስዎ ዓላማ ማንኛውንም የውሂብዎን ምትኬ የመፍጠር ኃላፊነት የእርስዎ ብቻ ነው።
  5. የማቋረጥ ውጤት የዚህን ስምምነት መቋረጥ ተከትሎ፦ (ሀ) እርስዎ እና የእርስዎ ተጠቃሚዎች ወዲያውኑ Workplaceን መጠቀም ማቆም አለባችሁ፤ (ለ) በመረጃ ሰጪው አካል ጥያቄ እና በ9.መ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ተቀባዩ በይዞታው ላይ ያለውን የመረጃ ሰጪውን ሚስጥራዊ መረጃ ወዲያውኑ ይመልሳል ወይም ይሰርዛል፤ (ሐ) ከመቋረጡ በፊት ያጋጠሙ ያልተከፈሉ ክፍያዎችን ለMeta ወዲያውኑ ይከፍላሉ፤ (መ) በክፍል 9.ለ መሠረት Meta ይህንን ስምምነት ያለምክንያት ካቋረጠ፣ Meta ማንኛውንም ቀድሞ የተከፈሉ ክፍያዎችን (የሚመለከተው ከሆነ) ተመላሽ ያደርጋል፤ እና (ሠ) የሚከተሉት ክፍሎች ይቀጥላሉ፦ 1.ሐ (ክልከላዎች)፣ 2 (የእርስዎን ውሂብ አጠቃቀም እና ግዴታዎችዎ) (በክፍል 2.ሀ ውስጥ ካለው የMeta ፈቃድ ውጭ)፣ 3.ለ (ህጋዊ መግለጫዎች እና የሶስተኛ ወገን ጥያቄዎች)፣ 4 (ክፍያ) እስከ 12 (ትርጉሞች) በዚህ ስምምነት ውስጥ ከተጠቀሰው በስተቀር፣ የትኛውም ተዋዋይ ወገን ማቋረጡን ጨምሮ፣ በዚህ ውል፣ በህግ ወይም በሌላ መንገድ ሊያገኛቸው ለሚችሉት ማናቸውም ሌሎች መፍትሄዎች ምንም ጉዳት ሳይደርስበት ነው።
 10. ሌሎች የFacebook መለያዎች
  1. የግል መለያዎች ጥርጣሬን ለማስወገድ የተጠቃሚ መለያዎች በተጠቃሚው የፌስቡክ አገልግሎት ("የግል FB መለያዎች") ላይ ከሚፈጥሩት ማንኛውም የግል የFacebook መለያ የተለዩ ናቸው። የግል የFB መለያዎች ለዚህ ስምምነት ተገዢ አይደሉም፣ ይልቁንስ ለእነዚያ አገልግሎቶች ላሉ የMeta ደንቦች ተገዢ ናቸው፣ እያንዳንዱ በMeta እና በሚመለከተው ተጠቃሚ መካከል የተገባ ነው።
  2. Workplace እና ማስታወቂያዎች የሶስተኛ ወገን ማስታወቂያ ለተጠቃሚዎችዎ በWorkplace ላይ አናሳይም እና ለተጠቃሚዎችዎ ማስታወቂያ ለማቅረብ ወይም ለማነጣጠር ወይም ተጠቃሚዎችዎ በግል የFB መለያዎች ላይ ያላቸውን ልምድ ለግል ለማበጀት የእርስዎን ውሂብ አንጠቀምም። ነገር ግን Meta ከWorkplace ጋር በተያያዙ ባህሪያት፣ ውህደቶች ወይም ተግባራት የምርት ውስጥ ማስታወቂያዎችን ሊያስተዋውቅ ወይም የስርዓት አስተዳዳሪዎችን ሊያሳውቅ ይችላል።
 11. አጠቃላይ
  1. ለውጦች Meta በኢሜል፣ በአገልግሎቱ ወይም በሌላ ምክንያታዊ መንገድ ("ለውጥ") ለእርስዎ በማስታወቂያ በማሳወቅ የዚህን ስምምነት ደንቦች እና የውሂብ ማስኬጃ አባሪ እና የውሂብ ማስተላለፍ አባሪ (የሚመለከተውን የውሂብ ጥበቃ ህግ ለማክበር)፣ የውሂብ ደህንነት አባሪ እና ተቀባይነት ያለው የአጠቃቀም ፖሊሲን ጨምሮ በዚህ ስምምነት የተጠቀሱ ወይም የተካተቱ ፖሊሲዎችን በማንኛውም ጊዜ ሊለውጥ ይችላል። ከማስታወቂያችን ከአስራ አራት (14) ቀናት በኋላ Workplaceን መጠቀሙን በመቀጠል ለእንደዚህ አይነት ለውጥ ተስማምተዋል።
  2. ገዢ ህግ ይህ ስምምነት እና የእርስዎ እና የተጠቃሚዎችዎ የWorkplace አጠቃቀም እንዲሁም በእርስዎ እና በእኛ መካከል ሊነሱ የሚችሉ ማናቸውም የይገባኛል ጥያቄዎች የሚተዳደሩት እና የሚተረጎሙት እንደ ተፈጻሚነቱ የሕግ ግጭቶች መርሆዎቻቸው ሳይተገበሩ በዩናይትድ ስቴትስ እና በካሊፎርኒያ ግዛት ህግ መሰረት ነው። ከዚህ ስምምነት ወይም ከWorkplace ጋር በተያያዘ የሚነሳ ማንኛውም የይገባኛል ጥያቄ ወይም የእርምጃ ምክንያት መጀመር ያለበት በዩኤስ ውስጥ ብቻ ነው። የካሊፎርኒያ ሰሜናዊ ዲስትሪክት የዲስትሪክት ፍርድ ቤት ወይም በሳን ማቴዮ ግዛት ውስጥ የሚገኝ የግዛት ፍርድ ቤት እና እያንዳንዱ ተዋዋይ አካል ለእንደዚህ አይነት ፍርድ ቤቶች የግል ስልጣን ተስማምተዋል።
  3. ሙሉ ስምምነት ይህ ስምምነት (ተቀባይነት ያለው የአጠቃቀም ፖሊሲን ጨምሮ) Workplaceን የማግኘት እና አጠቃቀምን በሚመለከት በተዋዋይ ወገኖች መካከል ያለው ሙሉ ስምምነት እና ከWorkplace ጋር በተያያዙ ቀዳሚ ውክልናዎችን ወይም ስምምነቶችን የሚተካ ነው። ርእሶች ለአመቺነት ብቻ የገቡ ናቸው፣ እና እንደ “ጨምሮ” ያሉ ቃላት ያለገደብ መተርጎም አለባቸው። ይህ ስምምነት በእንግሊዝኛ (US) የተፃፈ ነው፣ እሱም በማንኛውም የተተረጎመ እትም ውስጥ የሚፈጠሩ ግጭቶችን ይቆጣጠራል።
  4. መተው እና መቋረጥ ድንጋጌን ማስፈጸም አለመቻል እንደ መተው አይቆጠርም፤ መተው በሚተወው አካል በጽሑፍ የተፈረመ መሆን አለበት። በማንኛውም የደንበኛ የግዢ ትዕዛዝ ወይም የንግድ ቅፅ ውስጥ ያሉ ማናቸውም ውሎች ወይም ሁኔታዎች ይህንን ስምምነት አይቀይሩም እና በዚህ በግልጽ ውድቅ ተደርገዋል እና ማንኛውም እንደዚህ ያለ ሰነድ ለአስተዳደር ዓላማዎች ብቻ ይሆናል። የዚህ ስምምነት የትኛውም ድንጋጌ ስልጣን ባለው ፍርድ ቤት ተፈጻሚነት የሌለው፣ ተቀባይነት የሌለው ወይም ከህግ ጋር የሚቃረን ነው ተብሎ ከተወሰነ፣ ይህ አይነት ድንጋጌ የታለመለትን አላማ በተሻለ ሁኔታ ለመፈጸም እንዲችል ይተረጎማል እና የተቀሩት የዚህ ስምምነት ድንጋጌዎች ሙሉ በሙሉ ተፅዕኖ ጸንተው ይቆያሉ።
  5. ይፋዊነት ስለ ተዋዋይ ወገኖች ግንኙነት ማንኛውም የጋዜጣዊ መግለጫ ወይም የግብይት ዘመቻ የሁለቱም ወገኖች የጽሑፍ ፈቃድ ይፈልጋል። ከላይ የተገለጸው እንዳለ ሆኖ፦ (ሀ) ከጊዜ ወደ ጊዜ በሚቀርቡ የMeta የምርት ስም አጠቃቀም መመሪያዎች ተገዢ ሆኖ በራስዎ ኩባንያ ውስጥ በውሉ ጊዜ Workplaceን መጠቀምን ማስተዋወቅ ወይም መግለጽ ይችላሉ (ለምሳሌ፦ የተጠቃሚ አዶፕሽን ለማበረታታት)፣ እና (ለ) Meta እንደWorkplace ደንበኛ ስምዎን እና ሁኔታዎን ያጣቅሳል።
  6. ምደባ። .Meta ይህንን ስምምነት ለማናቸውም አጋሮቹ ያለፈቃድ ወይም ከመዋሃድ፣ መልሶ ማደራጀት፣ ማግኛ ወይም ጋር በተገናኘ የሁሉንም ወይም ጉልህ በሆነ መልኩ ሁሉንም ንብረቶቹን ወይም የድምፅ መስጫ ዋስትናዎችን ለሌላ ማስተላለፍ ካልሆነ በስተቀር፣ የትኛውም ተዋዋይ ወገኖች ይህንን ስምምነት ወይም መብቶቹን ወይም ግዴታዎቹን ከሌላኛው ወገን የጽሁፍ ፈቃድ ውጭ ሊሰጥ አይችልም። ። ከላይ የተመለከተው እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ይህ ስምምነት የእያንዳንዱን ተዋዋይ ወገኖች የተፈቀደላቸው ተተኪዎችን እና ተመዳቢዎችን ተጠቃሚ ያደርጋል። ያልተፈቀዱ ምደባዎች ዋጋ አይኖራቸውም እና በMeta ላይ ምንም አይነት ግዴታ አይጥሉም።
  7. ገለልተኛ ሥራ ተቋራጭ። ተዋዋይ ወገኖች ገለልተኛ ሥራ ተቋራጭ ናቸው። በዚህ ስምምነት ምክንያት ኤጀንሲ፣ ሽርክና፣ የሽርክና ንግድ ወይም የሥራ ቅጥር አልተፈጠረም እና የትኛውም ወገን ሌላውን የማሰር ስልጣን የለውም።
  8. የሶስተኛ ወገን ተጠቃሚ የለም። ይህ ስምምነት Meta እና ደንበኛን ይጠቅማል እና የትኛውንም ተጠቃሚዎችን ጨምሮ የታቀዱ የሶስተኛ ወገን ተጠቃሚዎች የሉም።
  9. ማሳወቂያዎች በክፍል 9.ለ መሰረት ይህንን ስምምነት በሚያቋርጡበት ጊዜ በምርቱ ውስጥ Workplaceዎን እንዲሰርዝ በስርዓት አስተዳዳሪዎ ለMeta ማሳወቅ አለብዎት። በዚህ ስምምነት ስር ያለ ማንኛውም ማሳወቂያ በጽሁፍ መሆን አለበት፣ እሱም በሚከተለው አድራሻ (እንደሚመለከተው) ለMeta መላክ አለበት፦ ለMeta Platforms Ireland Ltd፣ ወደ 4 Grand Canal Square፣ Dublin 2, Ireland, Attn፦ ለህጋዊ እናለMeta Platforms Inc፣ ወደ 1 Hacker Way፣ Menlo Park፣ CA 94025 USA፣ Attn፦ ህጋዊ። Meta በደንበኛ መለያ ላይ ወደ ኢሜል አድራሻ ማሳወቂያዎችን ሊልክ ይችላል። Meta Workplaceን የሚመለከቱ ወይም ሌሎች ንግድ ነክ የሆኑ ማሳወቂያዎችን በWorkplace ላሉ ተጠቃሚዎች በሚላኩ መልእክቶች ወይም በWorkplace ላይ በግልጽ በሚለጠፍ ማስታወቂያ በኩል የስራ ማስታዎቂያዎችን ሊያቀርብ ይችላል።
  10. ንዑስ ተቋራጮች Meta ንዑስ ተቋራጮችን ሊጠቀም እና በዚህ ስምምነት መሰረት የMeta መብቶችን እንዲጠቀሙ ሊፈቅድላቸው ይችላል፣ ነገር ግን Meta ማንኛውም ንዑስ ተቋራጭ ይህን ስምምነት እንዲያከብር የማድረግ ሀላፊነቱን ይወስዳል።
  11. ከአቅም በላይ የሆነ ኃይል የትኛውም ተዋዋይ ወገን በዚህ ውል መሠረት ማንኛውንም ግዴታ ሳይፈጽም በመዘግየቱ ወይም ባለመፈጸሙ (ክፍያ ካለመክፈል በስተቀር) ለሌላው ተጠያቂ አይሆንም፤ መዘግየቱ ወይም ውድቀቱ ይህ ስምምነት ከተፈረመ በኋላ በተከሰቱ ያልተጠበቁ ክስተቶች እንደ አድማ፣ እገዳ፣ ጦርነት፣ የሽብር ድርጊት፣ ግርግር፣ የተፈጥሮ አደጋ፣ የኃይል ወይም የቴሌኮሙኒኬሽን ወይም የመረጃ መረቦች ወይም አገልግሎቶች ውድቀት ወይም መቀነስ፣ ወይም የመንግስት ኤጀንሲ ወይም አካል ፈቃድ ወይም ፍቃድ አለመቀበል ካሉ ከእንደዚህ አይነት አካል ምክንያታዊ ቁጥጥር ውጭ ሲሆን ነው።
  12. ሶስተኛ ወገን ድረገጾች Workplace ከሶስተኛ ወገን ድረገጾችጋር አገናኝ ሊኖረው ይችላል። ይህ የማንኛውንም ድረገጽ መደገፍን አያመለክትም እና ለሦስተኛ ወገን ድረገጾች ድርጊቶች፣ ይዘቶች፣ መረጃዎች ወይም ውሂቦች ወይም ድርጊቶች ወይም ማንኛውም አገናኝ ወይም ማናቸውንም ለውጦች ወይም ዝመናዎች ተጠያቂ አይደለንም። የሶስተኛ ወገን ድረገጾች የራሳቸው የአጠቃቀም ውል እና የግላዊነት ፖሊሲዎች ለእርስዎ እና ለተጠቃሚዎችዎ የሚተገበሩ ሊሆኑ ይችላሉ እና የሶስተኛ ወገን ድረገጾች አጠቃቀምዎ በዚህ ስምምነት አይመራም።
  13. የኤክስፖርት ቁጥጥሮች እና የንግድ እቀባዎች። Workplaceን በመጠቀም፣ ደንበኛው ሁሉንም የዩናይትድ ስቴትስ ወደ ውጭ የመላክ እና የማስመጣት ህጎች እና መመሪያዎች እና ሌሎች የሚመለከታቸው ስልጣኖች እንዲሁም ማንኛውንም የሚመለከታቸው ማዕቀቦችን ወይም የንግድ ገደቦችን ለማክበር ይስማማል። ከላይ የተጠቀሱት ሳይገደቡ ደንበኛው (ሀ) በማንኛውም የአሜሪካ መንግስት የተከለከሉ ወይም የተገደቡ ወገኖች ዝርዝር ውስጥ አለመዘርዘሩን፤ (ለ) ለማንኛውም የተባበሩት መንግስታት፣ ዩኤስ፣ አውሮፓ ህብረት ወይም ሌላ አግባብነት ያለው የኢኮኖሚ ማዕቀብ ወይም የንግድ ገደቦች ተገዢ አለመሆኑን፤ እና (ሐ) አጠቃላይ የአሜሪካ የንግድ ማዕቀብ በተጣለበት ሀገር ውስጥ ኦፕሬሽኖች ወይም ተጠቃሚዎች እንደሌሉት ወክሎ ዋስትና ይሰጣል።
  14. በመንግስታዊ አካላት አጠቃቀም ላይ ያሉ ሁኔታዎች መንግሥታዊ አካል ከሆኑ፣ የሚወክሉት፦ (i) የትኛውም አግባብነት ያለው ሕግ፣ ፖሊሲ ወይም መርህ የትኛውንም የዚህ ስምምነት ቃል ወይም ሁኔታ ከመስማማት እና ከመፈጸም፣ ወይም አፈጻጸምን ከመቀበል የማይከለክሎት፣ (ii) ምንም ዓይነት ሕግ፣ ፖሊሲ ወይም መርህ ማንኛውም የዚህ ስምምነት ቃል ወይም ቅድመ ሁኔታ በእርስዎ ወይም በሚመለከተው መንግሥታዊ አካል ላይ ተፈጻሚ እንዳይሆን የማያደርገው፣ (iii) እርስዎ በሚመለከታቸው ህጎች፣ ፖሊሲዎች እና መርሆዎች መሰረት ማንኛውንም የሚመለከተውን የመንግስት አካል ለመወከል እና ለማሰር ህጋዊ ስልጣን አለዎት፤ እና (iv) እርስዎ ወደዚህ ስምምነት የገቡት ለእርስዎ እና ለተጠቃሚዎችዎ የWorkplace ዋጋን በሚመለከት በገለልተኛ ውሳኔ ላይ በመመስረት ነው እና ምንም አይነት ተገቢ ያልሆነ ባህሪ ወይም የጥቅም ግጭት ወደዚህ ስምምነት ለመግባት ውሳኔ ላይ ተጽዕኖ አላሳደረም። በዚህ ክፍል 11.ኀ ውስጥ ያሉትን ውክልናዎች ማድረግ ካልቻሉ ወደዚህ ስምምነት አይግቡ። አንድ የመንግስት አካል ይህንን ክፍል 11.ኀ በመጣስ ወደዚህ ስምምነት ከገባ Meta ይህን ስምምነት ለማቋረጥ ሊመርጥ ይችላል።
  15. ቸርቻሪ እርስዎ Workplaceን በቸርቻሪ በኩል ለማግኘት እና ለመጠቀም መምረጥ ይችላሉ። በቸርቻሪ በኩል Workplaceን ያገኙ እና የሚጠቀሙበት ከሆነ፣ (i) ከእርስዎ ቸርቻሪ ጋር ባለዎት የሚመለከታቸው መብቶች እና ግዴታዎች፣ እና (ii) በእርስዎ እና በMeta መካከል ለሚደረገው ማንኛውም አይነት የቸርቻሪ ለርስዎ መዳረሻ Workplace ለምሳሌ፣ የእርስዎ ውሂብ እና ለቸርቻሪ ሊፈጥሯቸው የሚችሏቸው ማናቸውም የተጠቃሚ መለያዎች ኃላፊነት የሚወስዱት እርስዎ ብቻ ነዎት። በተጨማሪም፣ በቸርቻሪ በኩል Workplaceን ሲያገኙ እና ሲጠቀሙ፣ በዚህ ስምምነት ውስጥ ካሉ ማናቸውም የሚጋጩ ውሎች የቸርቻሪ የደንበኞች ውል እንደሚቀድም ተስማምተዋል።
 12. ፍቺዎች
  በሌላ መልኩ ካልተገለጸ በስተቀር በዚህ ስምምነት ውስጥ፦
  "ተቀባይነት ያለው የአጠቃቀም ፖሊሲ" ማለት ከጊዜ ወደ ጊዜ ሊሻሻል ስለሚችል በwww.workplace.com/legal/FB_Work_AUP ላይ የሚገኘውን የWorkplace አጠቃቀም ህግጋት ማለት ነው።
  አጋር” ማለት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ባለቤት የሆነ ወይም የሚቆጣጠር፣ በባለቤትነት የተያዘ ወይም የሚቆጣጠረው ያለ ወይም ከፓርቲ ጋር በጋራ ባለቤትነት ወይም ቁጥጥር ስር ያለ አካል፣ “ቁጥጥር” የተቋም አስተዳደር ወይም ጉዳዮች የመምራት ስልጣን ማለት ሲሆን፣ “ባለቤትነት” ማለት ደግሞ ተጠቃሚነትን መሰረት ያደረገ የ50% ባለንብረትነት(ወይም ተግባር ላይ ያለው ሕግ አብላጫ ድርሻ መያዝን የማይፈቅድ ከሆነ፣ በሕጉ የተፈቀደው ከፍተኛው መጠን መያዝ) ወይም የበለጠ ድምጽ የመያዝ እና የመወሰን ስልጣን ወይም እኩል የተቋም ባለ ድምጽ መሆን ማለት ነው። ለዚህ ፍቺ ዓላማ፣ አንድ መንግሥታዊ አካል ይህን መሰል ሌላ መንግሥታዊ አካል ሙሉ በሙሉ ካልተቆጣጠረ በስተቀር የሌላ መንግሥታዊ አካል አጋር አይደለም።
  "የውሂብ ማሰናጃ አባሪ" ማለት ከዚህ ስምምነት ጋር የተያያዘው እና የዚህ ስምምነት አካል የሆነ የውሂብ ማሰናጃ አባሪ ሲሆን በውስጡ የተጠቀሱ ቃላቶችንም ይጨምራል።
  "የውሂብ ደህንነት አባሪ” ማለት ከዚህ ስምምነት ጋር የተያያዘው እና የዚህ ስምምነት አካል የሆነ የውሂብ ደህንነት አባሪ ነው።
  "መንግሥታዊ አካል" ማለት በዓለም ላይ ያለ ማንኛውም ሀገር ወይም የዳኝነት ስልጣን ያለ ገደብ የትኛውንም ግዛት፣ የአካባቢ፣ ማዘጋጃ ቤት፣ ክልላዊ ወይም ሌላ አሀድ ወይም የፖለቲካ ንዑስ ክፍል፣ ማንኛውም መንግሥታዊ ድርጅት፣ መሣሪያ፣ ድርጅት ወይም ሌላ የተቋቋመ፣ በባለቤትነት የተያዘ ወይም የሚቆጣጠረው አካል ጨምሮ በእንደዚህ ዓይነት መንግስት እና ማንኛውም ተወካይ ወይም ወኪል ነው።
  "ህጎች" ማለት ያለገደብ ከውሂብ ግላዊነት እና ከውሂብ ማስተላለፍ፣ ከአለም አቀፍ ግንኙነቶች፣ ከቴክኒክ ወይም ከግል መረጃ ወደ ውጭ መላክ እና የህዝብ ግዥን ጨምሮ ሁሉም ተፈፃሚነት ያላቸው የአካባቢ፣ የክልል፣ የፌደራል እና አለም አቀፍ ህጎች፣ ደንቦች እና ስምምነቶች ማለት ነው።
  "ቸርቻሪ" ማለት ከMeta ጋር ህጋዊ የሆነ ስምምነት ያለው የሶስተኛ ወገን አጋር ማለት ሲሆን Workplaceን እንደገና እንዲሸጥ እና እንዲያመቻች ፈቃድ የተሰጠው ነው።
  "የቸርቻሪ ደንበኛ ውሎች" ማለት በhttps://www.workplace.com/legal/FB_Work_ResellerCustomerTerms ላይ የሚገኙ ውሎች ሆነው Workplaceን በቸርቻሪ በኩል ካገኙ እና ከተጠቀሙ ለእርስዎ የሚተገበር ከጊዜ ወደ ጊዜ ሊሻሻሉ እንደሚችሉ እና የዚህ ስምምነት አካል በመሆን እና በተዋዋይ ወገኖች መካከል ያሉ ተጨማሪ ውሎች ናቸው ።
  "ተጠቃሚዎች" ማለት ማንኛውም የእርስዎ ወይም የአጋር ድርጅቶችዎ ሰራተኞች፣ ስራ ተቋራጮች ወይም ሌሎች ሰዎች ወደ Workplace እንዲገቡ የፈቀዱላቸው ሰዎች ማለት ነው።
  "Workplace" ማለት በዚህ ስምምነት መሰረት ለእርስዎ የምናቀርብልዎት የWorkplace አገልግሎት እና በዚህ ስምምነት መሰረት ከጊዜ ወደ ጊዜ እንደሚሻሻለው ልንሰጥዎ የምንችላቸውን ድረ-ገጾች፣ መተግበሪያዎች፣ የመስመር ላይ አገልግሎቶች፣ መሳሪያዎች እና ይዘቶችን ጨምሮ ማንኛውም ተከታይ ስሪቶች ነው።
  "የእርስዎ ውሂብ" ማለት (ሀ) እርስዎ ወይም የእርስዎ ተጠቃሚዎች ለWorkplace የሚያስገቡት ማንኛውም የእውቂያ መረጃ ወይም የአውታረ መረብ ወይም የመለያ ምዝገባ ውሂብ ነው፤ (ለ) እርስዎ ወይም ተጠቃሚዎችዎ የሚያትሙት፣ የሚለጥፉት፣ የሚያጋሩት፣ የሚያስመጡት ወይም በስራ ቦታ የሚያቀርቡት ማንኛውም ይዘት ወይም ውሂብ፤ (ሐ) እርስዎ ወይም የእርስዎ ተጠቃሚዎች Workplaceን በሚመለከት እኛን ሲያነጋግሩን ወይም ሲያነጋግሩን የምንሰበስበው መረጃ፣ ስለ ሃርድዌር፣ ሶፍትዌሮች እና ሌሎች ከድጋፍ ክስተት ጋር በተገናኘ የተሰበሰቡ ዝርዝሮችን ጨምሮ፤ እና (መ) ተጠቃሚዎች ከስራ ቦታ ጋር እንዴት እንደሚገናኙ በተመለከተ ማንኛውም የአጠቃቀም ወይም የተግባር መረጃ (ለምሳሌ፣ የIP አድራሻዎች፣ የአሳሽ እና የስርዓተ ክወና አይነቶች እና የመሣሪያ መለያዎች) ነው።
  "የእርስዎ ፖሊሲዎች" ማለት ማንኛውም የእርስዎ የሚመለከታቸው የሠራተኛ፣ የሥርዓቶች፣ የግላዊነት፣ የHR፣ የቅሬታ ወይም ሌሎች ፖሊሲዎች ማለት ነው።የውሂብ ማሰናጃ አባሪ

 1. ፍቺዎች
  በዚህ የውሂብ ማሰናጃ አባሪ ውስጥ፣ “GDPR” ማለት አጠቃላይ የውሂብ ጥበቃ ደንብ (ደንብ (EU) 2016/679)፣ እና “ተቆጣጣሪ”፣ “ውሂብ አሰናጅ”፣ “የውሂብ ባለቤት”፣ “የግል ውሂብ”፣ “የግል መረጃ መጣስ" እና "ማሰናዳት" በGDPR ውስጥ እንደተገለጸው ተመሳሳይ ፍቺዎች ይኖራቸዋል። "የተሰናዳ" እና "ስንድት" በ"ማሰናዳት" ፍቺ መሰረት መተርጎም አለባቸው። የGDPR ማጣቀሻዎች እና ድንጋጌዎቹ የተሻሻለው እና በUK ህግ ውስጥ የተካተተውን GDPR ያካትታሉ። ሁሉም ሌሎች ፍቺ የተሰጣቸው ቃላት በዚህ ስምምነት ውስጥ በሌላ ቦታ እንደተገለጹት ተመሳሳይ ፍቺ ይኖራቸዋል።
 2. ውሂብ ማሰናዳት
  1. በውሂብዎ ውስጥ ካለ ማንኛውም የግል መረጃ (‹‹የእርስዎ የግል ውሂብ››) ጋር በተገናኘ በዚህ ስምምነት ስር እንደ አሰናጅ ተግባራቶቹን ሲያከናውን Meta ይህንን ያረጋግጣል፦
   1. የማሰናዳቱ ቆይታ፣ ርዕሰ ጉዳይ፣ ተፈጥሮ እና ዓላማ በስምምነቱ ውስጥ በተገለፀው መሠረት ይሆናል፤
   2. የተሰናዱ የግል ውሂብ ዓይነቶች በእርስዎ ውሂብ ፍቺ ውስጥ የተገለጹትን ያካትታሉ፤
   3. የውሂብ ባለቤቶች ምድቦች የእርስዎን ተወካዮች፣ ተጠቃሚዎች እና ሌሎች በእርስዎ የግል ውሂብ ተለይተው የሚታወቁ ወይም የሚለዩ ግለሰቦችን ያጠቃልላል፤ እና
   4. ከግል ውሂብዎ ጋር በተያያዘ እንደ የውሂብ ተቆጣጣሪ የእርስዎ ግዴታዎች እና መብቶች በዚህ ስምምነት ውስጥ በተገለጸው መሰረት ናቸው።
  2. Meta የእርስዎን የግል ውሂብ በስምምነቱ ስር ወይም ከስምምነቱ ጋር በተያያዘ እስካሰናዳ ድረስ Meta የሚከተሉትን ያደርጋል፦
   1. በGDPR አንቀጽ 28(3)(a) ለተፈቀዱ ልዩ ሁኔታዎች ተገዢ ሆኖ፣ የግል ውሂብዎን ማስተላለፍን ጨምሮ በዚህ ስምምነት ስር በተገለጸው መመሪያዎ መሰረት ብቻ የእርስዎን የግል ውሂብ ያሰናዳል፤
   2. በዚህ ስምምነት መሰረት የእርስዎን የግል ውሂብ ለማስኬድ ስልጣን የተሰጣቸው ሰራተኞቹ ወደ ለሚስጥራዊነት ቁርጠኛ መሆናቸውን ወይም ከግል ውሂብዎ ጋር በተገናኘ አግባብ ባለው ህጋዊ ሚስጥር የመጠበቅ ግዴታ ውስጥ መሆናቸውን ያረጋገግጣል፤
   3. በውሂብ ደህንነት አባሪ ውስጥ የተቀመጡትን ቴክኒካዊ እና ድርጅታዊ እርምጃዎችን ይተገብራል፤
   4. ንዑስ አሰናጆችን በሚሾምበት ጊዜ በዚህ የውሂብ ማሰናጃ አባሪ ክፍል 2.c እና 2.d ውስጥ የተጠቀሱትን ሁኔታዎች ያከብራል፤
   5. በWorkplace ይህ እስከተቻለ ድረስ፣ በGDPR ምእራፍ III መሰረት ከውሂብ ባለቤቶች ለሚቀርብ መብቶችን እንድያከብር የሚያሳስብ ጥያቄ ምላሽ ከመስጠት አንጻር ግዴታዎትን እንዲወጡ በተገቢ የቴክኒክ እና አደረጃጀት እርምጃዎች አማካኝነት ያግዞታል፤
   6. የማሰናዳቱ ባህሪይ እና Meta ማግኘት የሚችለውን መረጃ ከግምት በማስገባት በGDPR አንቀጽ 32 እስከ 36 መሰረት ግዴታዎትን እንዲወጡ ያግዞታል፤
   7. ስምምነቱ ሲቋረጥ፣ የአውሮፓ ህብረት ወይም የአባል ሀገራት ህግ የግል ውሂብ እንዲቆይ ካላደረገ በስተቀር፣ በስምምነቱ መሰረት የግል መረጃውን ይሰርዛል፤
   8. በአንቀጽ 28 GDPR መሠረት የMeta ግዴታዎች መከበራቸውን ለማሳየት አስፈላጊ የሆኑትን ሁሉንም መረጃዎች ለማቅረብ Meta ያለውን ግዴታ በማርካት በዚህ ስምምነት ውስጥ የተገለፀውን መረጃ እና በWorkplace በኩል ለእርስዎ ያቀርባል፤ እና
   9. በየአመቱ የMeta ምርጫ ሶስተኛ ወገን ኦዲተር ከWorkplace ጋር በተገናኘ የMetaን ቁጥጥር የSOC 2 Type II ወይም ሌላ የኢንዱስትሪ ደረጃ ኦዲት እንዲያደርግ ይገዛል፣ የሶስተኛ ወገን ኦዲተር በእርስዎ የታዘዘ ነው። እርስዎ ጥያቄ ሲያቀርቡ፣ Meta በወቅቱ የሚኖረውን የኦዲት ሪፖርቱን ቅጂ ይሰጥዎታል፤ እና እንዲህ አይነት ሪፖርት የMeta ምስጢራዊ መረጃ ተደርጎ ይቆጠራል።
  3. Meta በዚህ ስምምነት ስር ያሉትን ውሂብ የማሰናዳት ግዴታዎች ለMeta ተባባሪዎች እና ለሌሎች ሶስተኛ ወገኖች በንኡስ ኮንትራት እንዲሰጥ ፍቃድ ሰጥተዋል፤ የእነዚህ ዝርዝራቸውም እርስዎ በጽሁፍ ሲጠይቁ Meta ይሰጥዎታል። Meta ይህን የሚያደርገው በዚህ ውል መሠረት በMeta ላይ የተጣሉትን የውሂብ ጥበቃ ግዴታዎች በንዑስ አሰናጁ ላይ በሚጥል ከንዑስ አሰናጁ ጋር በሚደረግ የጽሁፍ ስምምነት ብቻ ነው። ንዑስ-አሰናጅ እንዲህ ያሉ ግዴታዎችን ሳይፈጽም ሲቀር፣ Meta ለንዑስ-አሰናጁ የውሂብ ጥበቃ ግዴታዎች አፈጻጸም ሙሉበሙሉ ተጠያቂ ይሆናል።
  4. Meta ተጨማሪ ወይም ተተኪ ንዑስ አሰናጅ(ጆች) ሲያሳትፍ፣ እንዲህ አይነት ተጨማሪ ወይም ተተኪ ንዑስ አሰናጅ(ጆች)ን Meta ተጨማሪ ወይም ምትክ ንዑስ አሰናጅ(ጆች) ከመሰየማቸው ከአስራ አራት (14) ቀናት በፊት አስቀድሞ ያሳውቅዎታል። Meta መረጃውን ባደረሰዎት በአስራ አራት (14) ቀናት ውስጥ እንደዚህ ያሉ የተጨማሪ ወይም ተተኪ ንዑስ አሰናጅ(ጆች) መሳተፍን ለMeta የጽሁፍ ማሳወቂያ በመላክ ወዲያውኑ ስምምነቱን በማቋረጥ መቃወም ይችላሉ።
  5. ከግል ውሂብዎ ጋር የተገናኘ የግል ውሂብ መጣስ እንዳለ ሲያውቁ Meta ያለአንዳች መዘግየት ያሳውቅዎታል። እንዲህ ዓይነቱ ማሳወቂያ፣ በማሳወቂያው ጊዜ ወይም በተቻለ ፍጥነት ማሳወቂያ ከተሰጠ በኋላ፣ ከተቻለ የግል ውሂብ መጣስ አስፈላጊ ዝርዝሮች፣ የተጎዱ መዝገቦችዎ ብዛት፣ የተጎዱ ተጠቃሚዎች ምድብ እና ግምታዊ ቁጥር፣ ከጥሰቱ የሚጠበቁ ውጤቶችን እና ጥሰቱ ሊያስከትላቸው የሚችሉትን አሉታዊ ተፅእኖዎች ለመቀነስ ማንኛውም ትክክለኛ ወይም የታቀዱ መፍትሄዎች ያካትታል።
  6. GDPR ወይም በEEA፣ UK ወይም ስዊዘርላንድ ያሉት የውሂብ ጥበቃ ሕጎች በዚህ የውሂብ ማሰናጃ አባሪ ስር ባለው የእርስዎ ውሂብ ስንድት ላይ ተፈጻሚ እስከሆነ ድረስ፣ የአውሮፓ የውሂብ ማስተላለፍ አባሪ በMeta Platforms አየርላንድ ሊሚትድ የውሂብ ሽግግሮች ላይ ተፈፃሚነት ይኖረዋል፤ የዚህ የውሂብ ማሰናጃ አባሪ አካል እና በማጣቀሻነትም የተካተተ ሆኗል።
 3. USA የአሰናጅ ደንቦች
  1. Meta USA የአሰናጅ ደንቦች ተፈጻሚ እስከሆኑ ድረስ የዚህ ስምምነት አካል እና በማጣቀሻነት የተካተቱ ይሆናሉ፣ ለክፍል 3 (የኩባንያው ግዴታዎች) በግልጽ ያልተካተተ ነው።

የውሂብ ደህንነት አባሪ

 1. ዳራ እና ዓላማ
  ይህ ሰነድ የMeta ለእርስዎ የWorkplace አቅርቦት ላይ የሚተገበሩትን አነስተኛ የደህንነት መስፈርቶች ይገልጻል።
 2. የኢንፎርሜሽን ደህንነት አስተዳደር ስርዓት
  Meta በWorkplace አቅርቦት ላይ ተፈፃሚነት ያላቸውን የኢንዱስትሪ ስታንዳርድ የጠበቀ የመረጃ ደህንነት አሰራርን ተግባራዊ ለማድረግ የተነደፈ የመረጃ ደህንነት አስተዳደር ስርዓትን (ISMS) መስርቷል እና ያቆያል። የMeta ISMS ያልተፈቀደለት መዳረሻ፣ ይፋ ማድረግ፣ አጠቃቀም፣ መጥፋት ወይም ውሂብዎን ከመቀየር ለመጠበቅ የተነደፈ ነው።
 3. የአደጋ አስተዳደር ሂደት
  የመረጃ እና የመረጃ ማቀነባበሪያ ተቋማት ደህንነት የአይቲ መሠረተ ልማት እና የአካላዊ መገልገያዎችን ጨምሮ በአደጋ ግምገማ ላይ የተመሰረተ ይሆናል። የWorkplace ስጋት ግምገማ በመደበኛነት ይከናወናል።
 4. የመረጃ ደህንነት አደረጃጀት
  Meta ለድርጅቱ ደህንነት አጠቃላይ ሀላፊነት ያለው የተመረጠ የደህንነት ሀላፊ አለው። Meta የWorkplace instance ደህንነት የመቆጣጠር ኃላፊነት ያለባቸው ሰራተኞች አሉት።
 5. የአካላዊ እና የአካባቢ ደህንነት
  የMeta የደህንነት እርምጃዎች የአካላዊ ማስኬጃ ተቋማት አካላዊ ተደራሽነት ለተፈቀደላቸው ሰዎች ብቻ መሆኑን እና በአካባቢያዊ አደጋዎች ምክንያት የሚደርስ ጥፋትን ለመለየት፣ ለመከላከል እና ለመቆጣጠር አካባቢያዊ ቁጥጥር የተቋቋመ መሆኑን ተገቢ ማረጋገጫ ለመስጠት የተነደፉ ቁጥጥሮችን ያካትታል። ቁጥጥሮቹ የሚከተሉትን ያካትታሉ።
  ቁጥጥሮቹ የሚከተሉትን ያካትታሉ።
  • ሰራተኞችና የኮንትራት ሰራተኞች በውሂብ ማስኬጃ ተቋማት የሚኖራቸውን ሁሉንም አካላዊ ተደራሽነት መመዝገብና ኦዲት ማድረግ፤
  • ወሳኝ በሆኑ ወደ ውሂብ ማስኬጃ ተቋሙ መግቢያ ቦታዎች ላይ የካሜራ ክትትል ስርዓቶች፤
  • የኮምፒተር ቁሳቁሶችን የሙቀት እና እርጥበት መጠን የመከታተል እና የመቆጣጠር ስርዓት፤ እና
  • የኃይል አቅርቦት እና የመጠባበቂያ ጄነሬተሮች።
  Meta በስምምነቱ መሰረት በኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ ላይ ደህንነቱ ለተጠበቀ መሰረዝ እና አወጋገድ የኢንዱስትሪ ስታንዳርድ ሂደቶችን ተግባራዊ ያደርጋል።
 6. ልየታ
  Meta የእርስዎ ውሂብ በአመክንዮ ከሌሎች ደንበኞች ውሂብ መለየቱን እና የእርስዎ ውሂብ ለተፈቀደላቸው ተጠቃሚዎች ብቻ የሚገኝ መሆኑን ለማረጋገጥ የተነደፉ ቴክኒካዊ ስልቶችን ይዘረጋል።
 7. ሰራተኛ
  1. ስልጠና
   Meta ውሂብዎን ማግኘት የሚችሉ ሁሉም ሰራተኞች በደህንነት ስልጠና ማለፋቸውን ያረጋግጣል።
  2. ማጣራትና የዳራ ፍተሻ
   Meta፦
   • ከእርስዎ Workplace instance ጋር የሚሰሩትን ሰራተኞች ማንነት የማረጋገጥ ሂደት ይኖረዋል።
   • ከእርስዎ Workplace instance ጋር በሚሰሩ ሰራተኞች ላይ በMeta ስታንዳርዶች መሰረት የዳራ ፍተሻዎችን የማካሄድ ሂደት ይኖረዋል።
   Meta ከእርስዎ Workplace instance ጋር ለሚሰሩ ሰራተኞች ሁሉ ምስል እና የተጻፈ ስም ያለው የግል መታወቂያ ካርዶችን ይሰጣል። ወደ ሁሉም የMeta ተቋማት ለመግባት የመታወቂያ ካርዶች ይጠየቃሉ።
  3. የሰራተኛ የደህንነት ጥሰት
   ውሂብዎን ያለፈቃድ የማግኘት ክስተት በMeta ሰራተኞች ሲፈጸም Meta አስከ ውል ማቋረጥ የሚደርስ ቅጣትን ጨምሮ ማዕቀቦችን ያዘጋጃል።
 8. የደህንነት ፍተሻዎች
  Meta ወሳኝ ቁጥጥሮች በአግባቡ መተግበራቸውንና ውጤታማ መሆናቸውን ለመገምገም መደበኛ የደህንነትና የተጋላጭነት ፍተሻዎችን ያከናውናል።
 9. የመዳረሻ ቁጥጥር
  1. የተጠቃሚ የይለፍ ቃል አስተዳደር
   Meta የይለፍ ቃሎች ግላዊ መሆናቸውን እና ላልተፈቀደላቸው ሰዎች ተደራሽ አለመሆናቸውን ለማረጋገጥ የተጠቃሚ የይለፍ ቃል አስተዳደር ሂደት አዘጋጅቷል፣ ይህም ቢያንስ የሚከተሉትን ያካትታል፦
   • የይለፍ ቃል አቅርቦት፣ አዲስ፣ ምትክ ወይም ጊዜያዊ የይለፍ ቃል ከመስጠት በፊት የተጠቃሚውን ማንነት ማረጋገጥን ጨምሮ፤
   • ሁሉም የይለፍ ቃሎች በኔትወርክ ውስጥ ሲተላለፉ ወይም በኮምፒዩተር ስርዓት ውስጥ ሲቀመጡ ማመስጠር፤
   • የአቅራቢን ነባር የይለፍ ቃል በሙሉ መቀየር
   • ከታቀዱለት ጥቅም አንጻር ጠንካራ የይለፍ ቃል
   • የተጠቃሚ ግንዛቤ
  2. የተጠቃሚ የተደራሽነት አስተዳደር
   Meta አለምንም መቆየት የተደራሽነት መብትና የተጠቃሚ IDs የመቀየር እና/ወይም የመሰረዝ አሰራር ይተገብራል። Meta ያልተማከለ የተደራሽነት ቁልፎች (የይለፍ ቃላት፣ ቶክን ወዘተ።) ሪፖርት የማድረግና የመሰረዝ አሰራር ይኖረዋል። 24/7። Meta የተጠቃሚ id እና የጊዜ ማህተምን አካቶ ተገቢ የደህንነት መግቢያዎችን ይተገብራል። ሰዓት ከNTP ጋር መመሳሰል አለበት።
   የሚከተሉት ዝቅተኛ ክስተቶች መመዝገብ አለባቸው፦
   • የፍቃድ ለውጦች፤
   • የተሳኩና ያልተሳኩ ማረጋገጫዎች እና የተደራሽነት ሙከራዎች፤ እና
   • ኦፕሬሽኖችን ማንበብና መጻፍ።
 10. የተግባቦት ደህንነት
  1. የበይነመረብ ደህንነት
   Meta ለበይነመረብ ንጠላ ከኢንደስትሪ ስታንዳርድ ጋር ወጥነት ያላቸው ቴክኖሎጂዎችን ይተገብራል።
   ከርቀት ለመግባት የሚደረግ የበይነመረብ ተደራሽነት ደህንነታቸው የተጠበቁ ፕሮቶኮሎች በመጠቀም የሚፈጸም ኢንክሪፕት የተደረገ ተግባቦትና ባለብዙ ደረጃ ማረጋገጫ መጠቀምን ይፈልጋል።
  2. የሚሸጋገር ውሂብ ጥበቃ
   Meta በህዝብ በይነመረብ የሚሸጋገር ውሂብን ሚስጢራዊነት ለመጠበቅ የተዘጋጁ ተገቢ ፕሮቶኮሎች ጥቅም ላይ እንዲውሉ ያደርጋል።
 11. የአሠራር ደህንነት
  Meta የተጋላጭነት ክትትል ሚናና ሃላፊነት ብያኔዎች፣ የተጋላጭነት ስጋተ-አደጋ ግምገማ እና ፓች ዲፕሎይመንት አካቶ ለWorkplace የተጋላጭነት አስተዳደር መርሃግብር ዘርግቶ ያስቀጥላል።
 12. የደህንነት ክስተት አስተዳደር
  Meta Workplaceን ሊያውኩ የሚችሉ የደህንነት እክሎችን ለመከታተል፣ ለመለየት እና ለመያዝ የደህንነት እክል ምላሽ እቅድ ዘርግቶ ያስቀጥላል። የደህንነት እክል ምላሽ እቅድ የመነሻ ምክንያት ትንተናና የማሻሻያ እቅድ ቢያንስ የሚናና ሃላፊነት ብያኔዎች፣ ተግባቦት እና የፖስትሞርተም ቅኝት ያካትታል።
  Meta የደህንነት ጥሰቶች እና ለጎጂ እንቅስቃሴዎች Workplaceን ይቆጣጠራል። የክትትል ሂደቱ እና የማወቂያ ቴክኒኮች የተነደፉት በWorkplaceዎ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ የደህንነት ጉዳዮችን በተዛማጅ ስጋቶች እና ቀጣይነት ባለው የአደጋ መረጃ መሰረት ነው።
 13. የንግድ ሥራ ቀጣይነት
  Meta የእርስዎን Workplace ሊጎዱ ለሚችሉ ለአደጋ ጊዜ ወይም ለሌሎች ወሳኝ ሁኔታዎች ምላሽ ለመስጠት የንግድ ሥራ ቀጣይነት እቅድ ይይዛል። Meta ቢያንስ በዓመት አንድ ጊዜ የንግድ ሥራ ቀጣይነት እቅዱን በመደበኛነት ይገመግማል።
ለመጨረሻ ጊዜ የዘመነው፦ ማርች 27፣ 2023